Senzacionalno.ME

Ovo je devojka koja je pomogla voditeljki Dei Đurđević

Mlada voditeljka Dea Đurđević juče je doživela tešku sa0braćajnu nezg0du kada ju je udari0 autobus ispred bol,nice “Dr. Dragiša Mišović”.

Mlada novinarka verovatno bi ostala bez ruke da joj u prvom trenutku nije priskočila u p0m0ć Marija Dimitrijević, laboratorijski tehničar.Kada je izašla iz svog automobila kako bi utvrdila štetu nakon manjeg su,dara sa drugim automobilom koju je prethodno imala, autobus je Dei 0tkinu0 ruku.

Dei je prva u pomoć, kao što je otkrio njen kolega Predrag Sarapa, priskočila medi,cinska sestra koja je bila u autobusu koji je udari0 Đurđevićevu.

Devojka po imenu Marija Dimitrijević ovim potezom pokazala je koliko je pribrana i hrabra ostala u ovakvom teškom trenutku.“Rekla sam joj da se smiri, pokušala je da se uhvati za ruku, tada sam ja čučnula pored nje, uzela njenu desnu ruku i prislonila je na sebe kao bih je rasteretila i stisla sam je kako ne bi gledala.

Vri,štala je od bola i tražila nešto protiv b0l0va, bila je u š0ku, ne znam kako se nije 0nesvestila, trudila sam se da sve vreme pričam sa njom”, izjavila je srpska heroina.